Webinar  wijzigingen in de verzamelaanvraag 2022 (EENMALIGE PERCEELS REGISTRATIE) 16 november van 20 tot 21u30

Geplaatst op 03.11.21

Webinar wijzigingen in de verzamelaanvraag 2022 (EENMALIGE PERCEELS REGISTRATIE) 16 november van 20 tot 21u30

               KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERGADERING OP 16 NOVEMBER VAN 20U TOT 21U30

Vanaf de verzamelaanvraag 2022 wordt de basisbetaling en de vergroening uitbetaald aan de landbouwer die de hoofteelt verbouwt. Dus enkel percelen die je zelf in gebruik hebt voor de hoofdteelt, kunnen gebruikt worden voor de activatie van je Vlaamse betalingsrechten. Concreet zal het niet meer mogelijk zijn dat je het perceel aangeeft voor activatie van de betalingsrechten (met hoofdbestemming A) en dat het perceel nadien wordt overgenomen door een andere landbouwer die de hoofdteelt verbouwt (met hoofdbestemming I). Wees dus alert bij de opmaak van je teeltplan, zeker in combinatie met cultuurcontracten enerzijds en mestwetgeving in gebiedstypes 2 en 3 anderzijds.
Tijdens een Ingro webinar in samenwerking met het Departement Landbouw&Visserij, Boerenbond en SBB op 16 november van 20.00 tot 21.30 uur gaan we dieper in wat dit concreet betekent voor jouw bedrijf.
Na een korte toelichting door het Departement Landbouw&Visserij waarom deze wijziging er gekomen is, worden ook de praktische aspecten en mogelijke gevolgen door SBB in beeld gebracht. Boerenbond zal het geheel modereren en jullie de kans geven om vragen te stellen aan het Departement Landbouw&Visserij of aan SBB. 

 

 

MET DE MEDEWERKING VAN