Over ons

Wie zijn we?

Ingro is een erkende coöperatieve vennootschap van telers van groenten bestemd voor verwerking, zowel voor diepvriesgroenten als voor handel (geen versmarkt). Kortweg een telersvereniging of producentenorganisatie. Wat Ingro uniek maakt is dat groenten vermarkt worden aan meerdere afnemers en handelaars: Ardo, D'Arta, Dejaeghere, Dicogel-Begro, Greenyard Frozen Belgium, Horafrost, Homifreez, Pasfrost, Westfro, Agrifreez, Calsa, Dobbels-Pollet, Mandeville, Roussel-Lietaer, Verduyn en Verlivan.

Ingro werd in 2005 opgericht met de steun van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en REO veiling. Na anderhalf jaar volgde de definitieve erkenning. De Raad van Bestuur bestaat uit 15 bestuursleden, zijnde 12 A-vennoten (leden-telers) en 3 B-vennoten (die de 3 ondersteunende partijen vertegenwoordigen).

Rechten en plichten

Lid zijn van een producentenorganisatie levert vele voordelen op, zeker bij Ingro, maar heeft ook een aantal verplichtingen. Enkele voorbeelden van de belangrijkste basisvoorwaarden:

 • Leden moeten hun volledige productie (voor de producten voor dewelke de telersvereniging erkend is) via de telersvereniging afzetten (=leverplicht). Die leverplicht is voor onze leden niet moeilijk om te respecteren, omdat je via Ingro de kans krijgt om aan meerdere afnemers en handelaars te leveren. Concreet betekent dit dat je als teler van Ingro al je groenten bestemd voor verwerking via Ingro moet verhandelen. Dit is ook in uw eigen voordeel.
 • Verder mag je slechts lid zijn van één telersvereniging voor de bedoelde productcategorie. Ingro is erkend als PO voor groenten voor verwerking.

Enkele cijfers

 • Het ledenbestand van INGRO telt ongeveer 1200 leden
 • In 2017 werd een omzet bereikt van 92,3 miljoen euro, wat ongeveer 495.000 ton groenten vertegenwoordigd
 • Een overzicht van de omzetverdeling van de verschillende teelten:

                

 Een woordje uitleg bij onze werking

 • Aan- en verkoop van groenten bestemd voor industriële verwerking: Tussen teler, Ingro en afnemer worden er contracten opgemaakt voor de teelt van volleveldsgroenten. Als teler verkoopt u uw groenten aan Ingro waarna deze doorverkocht worden aan zowel verwerkers van industriegroenten als handelaars.
 • Opvolging contracten/betalingen/kwaliteit: Bij de opmaak van de driewegs-contracten worden deze gecontroleerd op het correct naleven van de voorwaarden, sorteringen, prijzen, e.d. Via nauwgezette opvolging en onze kredietverzekering doet Ingro al het mogelijke om u een correcte en tijdige betalingsgarantie te geven.
  Ook op het vlak van kwaliteit zorgt Ingro voor de nodige opvolging en controles. Ingro werkt samen met haar afnemers een systeem van uniforme ingangscontroles uit.
 • Begeleiding/advisering leden: Als producentenorganisatie vinden wij het belangrijk dat we onze leden begeleiden en adviseren waar nodig. Er is een duidelijke communicatie via nieuwsbrieven, infovergaderingen, e-mail, ... en bij vragen kunt u ons steeds contacteren of langskomen
 • Hagelverzekering: Als lid van Ingro bent u voor de percelen met teelten, waarvoor u een Ingro contract hebt afgesloten, verzekerd tegen hagelschade.
 • Operationeel Programma: Een belangrijke doelstelling van Ingro is de productiekost van onze leden reduceren door het zo maximaal mogelijk benutten van GMO subsidies. GMO staat voor Gemeenschappelijke Markt Ordening en stelt financiële middelen ter beschikking aan alle telers die verenigd zijn in een telersvereniging.